Thursday, February 22, 2007

ภาษามือ

ภาษามือ เป็นภาษาสำหรับคนหูหนวก ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน
ซึ่งรวมถึงการใช้สีหน้าท่าทาง ท่ามือ
ซึ่งไม่ใช่ว่า คนปกติที่อยากรู้ภาษามือจะฝึกกันง่ายๆเลยทีเดียว

มันมีหลายคำ คำศัพท์เฉพาะก็ต้องใช้วิธีสะกดนิ้วมือภาษาไทยมีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฉันใด

ภาษามือก็ย่อมมีสะกดนิ้วมือพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ฉันนั้นเดี๋ยวนี้ซีรีส์เกาหลี หรือญี่ปุ่น ก็นิยมทำให้พระเอก หรือนางเอก ใช้ภาษามือในการสื่อสาร

น่าสนใจมากทีเดียว ถ้ามีโอกาสจะนำมาเล่าสู่กันฟัง ว่ามีซีรีส์เรื่องอะไรบ้าง ^^


อันนี้ก็เป็นการสะกดนิ้วมือภาษาอังกฤษ มีแค่ 26 ตัว แล้วพยัญชนะไทยมี 44 ตัว
ก็รู้แล้วว่ายากแค่ไหน

ลองทำดูนะคะ ไม่ยาก ^^

Tuesday, February 20, 2007

ความบกพร่องทางการได้ยิน คือ ...

ความบกพร่องทางการได้ยิน คือ ภาวะสูญเสียการได้ยินข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง
เป็นเหตุให้การรับฟังไม่ชัดเจน

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. หูตึง คือ ภาวะสูญเสียการได้ยิน ระหว่าง 26-90 เดซิเบล มีโอกาสเข้าใจภาษาพูด การสนทนาได้หากได้รับบริการการใส่เครื่องช่วยฟัง
2. หูหนวก คือ ภาวะสูญเสียการได้ยิน 91 เดซิเบลขึ้นไป อาจจะไม่มีโอกาสเข้าใจภาษาพูด หากไม่ได้รับการฝึกฝน

แต่จากการที่ได้ทำงานกับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน และพบปะผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินคนอื่น
บางคนสูญเสียน้อยมาก แต่กลับไม่สามารถสื่อสารได้
บางคนสูญเสียมาก แต่สามารถสื่อสาร สนทนาได้อย่างคนปกติ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ การฝึกฝน การบริการ การเอาใส่ใจของพ่อแม่ผู้ใกล้ชิดเด็ก ก็สามารถพัฒนาได้

deaf-zone

พื้นที่เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ตลอดจนเป็นสื่อกลางให้กับบุคคลทั่วไป

ยินดีต้อนรับค่ะ